CubeSelect inzetten als recruitment software voor corporate HR afdelingen levert vele voordelen op. Zo zijn de gegevens van de kandidaat beschikbaar voor alle betrokkenen bij de selectie procedure. Test en assessment resultaten worden overzichtelijk toegevoegd aan het dossier van de kandidaat. Gespreksrondes kunnen worden ingepland, en na elke ronde kan de HR of de Lijn medewerker zijn of haar bevindingen eenvoudig toevoegen aan het dossier. Het is niet nodig elkaar e-mailtjes te sturen met de laatste updates, CubeSelect vraagt proactief wie er geïnformeerd moet worden, en verzend linkjes naar de centrale en altijd actuele informatie.

Contactgegevens

Neem contact op met Bluecube

tel. 085 273 3597
info@cubeselect.nl

Wat is CubeSelect?

CubeSelect is software voor werving en selectiebureaus. Het is zowel een kandidaatvolgsysteem als een relatiebeheersysteem, dat helpt bij het maken van de juiste match.